08:59 27/12/2021

Phát triển hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt – Khai thác giá trị gia tăng thẻ nội địa

Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy

Tham dự Tọa đàm có các chuyên gia đến từ Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas), Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, cùng đại diện một số ngân hàng, doanh nghiệp…

Với mục tiêu thúc đẩy phát triển hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt, trong đó, thực hiện thành công lộ trình chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip/chip contactless, tiến tới xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh khai thác giá trị gia tăng hệ sinh thái Thẻ nội địa, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy phối hợp với Vụ Thanh toán và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia (Napas) tổ chức tọa đàm trực tuyến: “Phát triển hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt – Khai thác giá trị gia tăng thẻ nội địa”.

Tọa đàm sẽ gồm 2 nội dung chính:

Phần 1: Tổng quan hoạt động thanh toán không tiền mặt năm 2021 và những mục tiêu của năm 2022.

- Sự an toàn, bảo mật, tiện ích, tính năng và xu thế sử dụng thẻ chip nội địa.

- Giải pháp, kinh nghiệm đẩy mạnh hoạt động thanh toán thẻ, ứng dụng thẻ chip nội địa trong thanh toán không dùng tiền mặt.

- Kinh nghiệm quốc tế trong thanh toán thẻ chip.

- Quy định chuyển đổi trách nhiệm liên quan đến rủi ro phát sinh trong sử dụng thẻ.

Phần 2: Đẩy mạnh giá trị gia tăng của thẻ nội địa và trách nhiệm các bên.

- Những lợi ích của công nghệ thẻ chip đem lại trong đời sống cho người dân.

- Giải pháp khai thác giá trị gia tăng của thẻ chip nội địa.

- Kinh nghiệm quốc tế xây dựng hệ sinh thái thẻ chip.

- Hiện trạng các sản phẩm thẻ chip (thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước, thẻ kép) và hệ sinh thái thẻ chip trên thị trường thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam.

- Định hướng phát triển hệ sinh thái thẻ chip trong thời gian tới.

Tham gia tọa đàm có các diễn giả:

- Ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước;

- Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas);

- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ tịch Chi Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam;

- Ông Vũ Hồng Trường, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Metro Hà Nội;

- Ông Nguyễn Bá Tuyến, Giám đốc Trung tâm kinh doanh, Khối Ngân hàng số Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank);

- Bà Phan Thị Thanh Hà, Phó giám đốc Trung tâm thẻ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank);

- Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái Vinbus, Tập đoàn VinGroup;

Nhà báo Đặng Hương, Trưởng Ban Đầu tư - Hạ tầng, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy điều hành buổi toạ đàm.