14:46 19/06/2017

Phê chuẩn bổ nhiệm hai thẩm phán Tối cao

Nguyễn Lê

Ông Lê Hồng Quang và ông Nguyễn Văn Tiến được Quốc hội phê chuẩn

Kết quả biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bổ nhiệm hai thẩm phán.<br>
Kết quả biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bổ nhiệm hai thẩm phán.<br>
Sáng 19/6, với 408/424 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bổ nhiệm hai thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, theo tờ trình của Chánh án Nguyễn Hòa Bình.

Trước đó, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm hai thẩm phán này, sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm.

Cả hai nhân sự được đề xuất đều nhận được số phiếu khá cao từ các đại biểu.

Sau khi kiểm phiếu, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày dự thảo nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm hai thẩm phán, đối với các ông Lê Hồng Quang và Nguyễn Văn Tiến. 

83,1% đại biểu Quốc hội đã thống nhất thông qua nghị quyết này. 

Theo đó, ông Lê Hồng Quang, sinh năm 1968, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tiền Giang và ông Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1966, Thẩm phán cao cấp, Phó chánh án Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm là thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. 

Căn cứ nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước sẽ bổ nhiệm hai ông này từ ngày 1/7/2017.