10:54 05/11/2014

Phiếu bằng nhau, nhiều tuổi hơn sẽ trúng cử?

Nguyễn Lê

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân

Chính phủ đã đề nghị dự luật bổ sung quy định theo hướng mở rộng các hình thức bầu cử, như cho phép người ứng cử tự mình tiến hành vận động bầu cử.
Chính phủ đã đề nghị dự luật bổ sung quy định theo hướng mở rộng các hình thức bầu cử, như cho phép người ứng cử tự mình tiến hành vận động bầu cử.
Sáng 5/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân.

Liên quan đến nguyên tắc xác định người trúng cử, dự thảo luật tiếp tục quy định  trong số đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu, người ứng cử được quá nửa số phiếu hợp lệ và được nhiều phiếu hơn là người trúng cử. Trong trường hợp nhiều người được số phiếu bằng nhau thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử.

Có ý kiến tại cơ quan thẩm tra dự án luật - Ủy ban Pháp luật - đề nghị Quốc hội cân nhắc thêm các tiêu chí khác để xác định người trúng cử trong trường hợp có cùng số phiếu bầu, ví dụ như ưu tiên người trẻ tuổi hay ứng cử viên là nữ..., Chủ nhiệm Phan Trung Lý cho biết.

Một trong các vấn đề được tách riêng để xin ý kiến Quốc hội là tuyên truyền, vận động bầu cử.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự thảo luật xác định rõ hai hình thức vận động bầu cử là vận động bầu cử thông qua hội nghị cử tri do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và vận động bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhiểu ý kiến tại cơ quan thẩm tra đồng tình với quy định này, song còn có ý kiến băn khoăn về việc quy định giới hạn chỉ có hai hình thức vận động bầu cử nói trên sẽ hạn chế khả năng, cơ hội để người ứng cử được tiếp cận, giới thiệu về mình đến cử tri, Chủ nhiệm Phan Trung Lý cho biết.

Góp ý về dự án luật, như VnEconomy đã đưa tin, Chính phủ đề nghị dự luật bổ sung quy định theo hướng mở rộng các hình thức bầu cử, như cho phép người ứng cử tự mình tiến hành vận động bầu cử.

Vấn đề khác cũng còn nhiều băn khoăn là việc kết thúc cuộc bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

Ông Phúc cho biết, trong quá trình tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, một số địa phương cho rằng quy định cuộc bỏ phiếu chỉ được kết thúc vào lúc 7 giờ tối là chưa hợp lý.

Vì thực tế nhiều khu vực bỏ phiếu (nhất là ở các đơn vị lực lượng vũ trang) có 100% cử tri trong danh sách đi bầu từ rất sớm. Các địa phương này đề nghị quy định trường hợp các khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri trong danh sách đã thực hiện quyền bầu cử thì được kết thúc cuộc bỏ phiếu, đồng thời quy định việc sử dụng hòm phiếu phụ để cho cử tri vãng lai thực hiện quyền bầu cử.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc quy định kết thúc sớm cuộc bỏ phiếu tại các khu vực có 100% cử tri trong danh sách đã thực hiện quyền bầu cử sẽ làm phát sinh việc “chạy đua” thành tích.

Khi đó, việc bầu hộ, bầu thay sẽ xảy ra nhiều hơn, dễ dẫn đến các sai sót về bầu cử. Ngoài ra, nếu cho kết thúc sớm và tiến hành kiểm phiếu thì kết quả kiểm phiếu đó có thể sẽ tác động tới viêc bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu khác.

Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không nên quy định kết thúc cuộc bỏ phiếu sớm, ông Phúc báo cáo.

Vấn đề này cần được tiếp tục cân nhắc, xem xét kỹ hơn là quan điểm của cơ quan thẩm tra.

Ngay chiều 5/11, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân.