18:25 03/07/2017

Phó bí thư Đồng Nai nhận kỷ luật cảnh cáo

Nguyên Vũ

Bà Phan Thị Mỹ Thanh có nhiều vi phạm, trong đó có một số việc làm vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng

Phó bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai, bà Phan Thị Mỹ Thanh 
Phó bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai, bà Phan Thị Mỹ Thanh 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại  kỳ thứ 15 vừa qua đã xem xét, thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.

Kết luận về nội dung này nêu rõ, trong thời gian giữ các cương vị Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, bà Phan Thị Mỹ Thanh tham gia điều hành Công ty TNHH Cường Hưng do chồng là cổ đông sáng lập, Chủ tịch Hội đồng thành viên là vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng.

Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Phan Thị Mỹ Thanh cũng đã có các vi phạm, khuyết điểm. Như, ký các văn bản của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cường Hưng đầu tư dự án Khu dân cư thương mại xã Phước Tân, vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Bà Thanh còn ký các văn bản của UBND tỉnh không thuộc lĩnh vực phụ trách để cấp phép và gia hạn cho Công ty Cường Hưng kinh doanh bến thủy, mặt bằng, vật liệu xây dựng, vi phạm quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Vi phạm tiếp theo là ký văn bản chấp thuận hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án BOT đường chuyên dùng cho Hợp tác xã An Phát, nhưng không thông qua tập thể UBND tỉnh, chưa báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư.

Bà Thanh cũng được kết luận là kê khai tài sản, thu nhập không đầy đủ, không đúng quy định của Đảng và Nhà nước,  vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy những vi phạm nêu trên của bà Phan Thị Mỹ Thanh là nghiêm trọng và quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cảnh cáo.