14:55 05/11/2018

Phó thủ tướng giải trình ba vấn đề của CPTPP

Nguyễn Lê

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã giải trình thêm 3 vấn đề về CPTPP: đánh giá tác động, vấn đề về lao động, sửa đổi bổ sung một số luật

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh giải trình một số vấn đề về CPTPP
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh giải trình một số vấn đề về CPTPP

Hiệp định CPTPP không đưa ra tiêu chuẩn riêng về lao động mà chủ yếu khẳng định lại các tiêu chuẩn lao động đã nêu trong tuyên bố năm 1998 của ILO, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định.

Sáng 5/11, sau khi Quốc hội thảo luận tại hội trường về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã giải trình thêm 3 vấn đề: đánh giá tác động, vấn đề về lao động, sửa đổi bổ sung một số luật.

Về đánh giá tác động, Phó thủ tướng cho biết, sau khi đàm phán, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đánh giá, định lượng về tác động của Hiệp định này đối với các chỉ số kinh tế cơ bản và tổng quát. Như tăng trưởng GDP, tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu cung như tác động đến các lĩnh vực sản xuất trong nước. 

Ngoài ra, các chuyên gia độc lập của Ngân hàng Thế giới cũng có báo cáo, nghiên cứu rất sâu về đánh giá tác động của Hiệp định TPP trước đây và Hiệp định CPTPP cũng như tác động đối với các nền kinh tế trong đó có Việt Nam. Đây là nguồn tham khảo quan trọng khi đánh giá tác động của Hiệp định CPTPP.

"Cũng như báo cáo của Chính phủ đã nêu, chủ yếu các lợi ích cốt lõi của Việt Nam được đảm bảo, chúng ta cũng giành được những bảo lưu và linh hoạt cụ thể để thực hiện Hiệp định này một cách hiệu quả và có lợi cho đất nước", Phó thủ tướng khái quát.

Theo Phó thủ tướng, trong quá trình thực thi Hiệp định, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành thường xuyên cập nhật đánh giá tác động đến tổng thể nền kinh tế cũng như từng lĩnh vực cụ thể để xây dựng các giải pháp điều hành một cách phù hợp sau khi phê chuẩn Hiệp định này.

Đối với vấn đề lao động, một vấn đề còn có những băn khoăn từ phía đại biểu, Phó thủ tướng cho biết Hiệp định CPTPP không đưa ra tiêu chuẩn riêng về lao động mà chủ yếu khẳng định lại các tiêu chuẩn lao động đã nêu trong tuyên bố năm 1998 của ILO (Tổ chức Lao động quốc tế). Việt Nam với tư cách là thành viên của ILO cũng như các thành viên của Hiệp định CPTPP có nghĩa vụ tôn trọng và thực thi, Phó thủ tướng khẳng định.

Ông Minh cũng giải thích, trong các điều khoản này có điều khoản cho phép thành lập các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Quy định của ILO cũng khẳng định là tất cả các tổ chức của người lao động phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của nước sở tại, phải hoạt động phù hợp với tôn chỉ, mục đích và phương thức hoạt động đã được đăng ký với cơ quan nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Các tổ chức của người lao động không được hoạt động các hoạt động nào có khả năng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an ninh và không được hoạt động ngoài tôn chỉ mục đích và điều lệ đã được đăng ký và được cho phép.

Theo kết quả rà soát của Chính phủ chỉ để thực hiện cam kết về lao động trong Hiệp định CPTPP thì Việt Nam chỉ cần sửa Bộ luật Lao động. Tuy nhiên, Luật Công đoàn năm 2012 có những mối liên hệ nhất định đối với Bộ luật Lao động. Do đó, sau khi sửa đổi Bộ luật Lao động và được Quốc hội thông qua trong thời gian tới thì Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát và sẽ đề xuất sửa đổi Luật Công đoàn (nếu cần) còn cho đến hiện nay thì Chính phủ không đề xuất. Qua rà soát thì thấy rằng không phải điều chỉnh trong Luật Công đoàn, Phó thủ tướng giải trình.

Vấn đề thứ ba về quá trình sửa đổi luật, Phó thủ tướng cho biết, trong báo cáo thuyết minh của Chính phủ đã nêu là qua quá trình rà soát 265 văn bản cho đến nay Chính phủ chỉ đề nghị bổ sung, sửa đổi 8 luật. Trong đó một luật đã được thông qua (Luật Tố cáo) Luật Phòng, chống tham nhũng hiện nay đang trình Quốc hội thông qua, với những điều khoản hiện nay đã đáp ứng được trong Hiệp định CPTPP.

Ba luật gồm Bộ luật Lao động, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự sẽ sửa sau và đã có lộ trình trong đề xuất của Chính phủ. Còn 3 luật khác là Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật An toàn thực phẩm Chính phủ đề xuất là một luật sửa một số luật thì theo thủ tục rút gọn và có thể trình vào kỳ họp thứ 7 tới đây của Quốc hội.