00:15 25/04/2021

Thoát hiểm và bứt tốc trong Covid-19

Chuyển đổi số là quá trình ứng dụng công nghệ để tạo ra hoặc thay đổi các quy trình quản trị, phương thức kinh doanh, văn hóa và trải nghiệm khách hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường...

Diễn đàn Doanh nghiệp chuyển đổi số Việt Nam 2020 với chủ đề Thoát hiểm và bứt tốc trong Covid 19.
Diễn đàn Doanh nghiệp chuyển đổi số Việt Nam 2020 với chủ đề Thoát hiểm và bứt tốc trong Covid 19.

Ngày 11/11/2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times phối hợp với Liên minh Invest Global tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp chuyển đổi số Việt Nam 2020 với chủ đề Thoát hiểm và bứt tốc trong Covid-19.

Với mục tiêu đặt câu chuyện chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam là trung tâm bàn thảo, mục đích của Diễn đàn là nhằm nhận diện, phân tích, đánh giá thực tiễn hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp theo các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, từ đó hiến kế các giải pháp giúp đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của bối cảnh mới, góp phần đạt được mục tiêu của chính phủ đã đề ra.