15:04 17/12/2021

PJICO thăng hạng tín nhiệm quốc tế lên mức B++

Lan Anh

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn đó của năm 2021, Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO - mã CK: PGI) vẫn tiếp tục kiên định với chiến lược kinh doanh tập trung vào các tiêu chí: Hiệu quả, Chất Lượng, Bền vững, An toàn...

Dịch bệnh Covid-19 kéo dài, đặc biệt khi đợt dịch thứ 4 lan rộng hầu hết các tỉnh thành phố đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và ngành bảo hiểm cũng không ngoại lệ. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn đó của năm 2021, Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO - mã CK: PGI) vẫn tiếp tục kiên định với chiến lược kinh doanh tập trung vào các tiêu chí: Hiệu quả, Chất Lượng, Bền vững, An toàn.

Doanh thu bán bảo hiểm qua các kênh trực tiếp của cả thị trường bảo hiểm nói chung và PJICO nói riêng đều gặp khó nhưng nhờ chính sách thích ứng linh hoạt và kịp thời đưa ra các giải pháp đồng bộ cho cả nghiệp vụ bán lẻ và bán buôn, đồng thời đẩy mạnh việc bán bảo hiểm qua các trang thương mại điện tử nên PJICO vẫn đạt tổng doanh thu hoạt động kinh doanh ở mức cao, ước đạt 3.833 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2021 ước đạt 3.231 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 ước đạt 350 tỷ đồng, hoàn thành 173% kế hoạch lợi nhuận năm và tăng trưởng gấp 1,6 lần so với 2020. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của PJICO trong hơn 26 năm hoạt động. Ngoài ra, PJICO cũng là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất lợi nhuân trên vốn (ROE) cao nhất thị trường.

Với kết quả kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận xuất sắc, PJICO tiếp tục được A.M.Best đánh giá năng lực tài chính ở mức cao. Cụ thể, ngày 27/10/2021, tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M.Best đã nâng hạng tín nhiệm năng lực tài chính của PJICO từ B+ lên B++ và năng lực tín dụng của tổ chức phát hành từ “bbb-“ lên “bbb”, triển vọng của cả hai chỉ tiêu này ở mức ổn định.

Xếp hạng tín nhiệm cho thấy sức mạnh năng lực tài chính của PJICO được đánh giá ở mức cao so với các doanh nghiệp bảo hiểm tại thị trường Việt Nam, đồng thời cũng phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh được duy trì và phát triển bền vững kể cả trong bối cảnh toàn thị trường bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Bên cạnh việc nâng hạng tín nhiệm, PJICO cũng tiếp tục duy trì Top đầu các thương hiệu bảo hiểm uy tín trong 6 năm liên tục do tổ chức VNReport xếp hạng.