10:16 12/11/2013

Quốc hội bắt đầu thảo luận nhân sự phó thủ tướng

Minh Thúy

Cuối buổi sáng nay (12/11), các vị đại biểu lại thảo luận tại đoàn về các nội dung liên quan đến nhân sự của Chính phủ

<span id="div" class="fl w100 mt10 span-detailimages relative">Ông Vũ Đức Đam (bên trái) và ông Phạm Bình Minh - hai ứng viên phó thủ tướng.</span>
<span id="div" class="fl w100 mt10 span-detailimages relative">Ông Vũ Đức Đam (bên trái) và ông Phạm Bình Minh - hai ứng viên phó thủ tướng.</span>
Sáng 12/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ phó thủ tướng và miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.

Trước đó, Quốc hội đã biểu quyết với đa số tán thành thông qua nghị quyết về việc tăng số phó thủ tướng nhiệm kỳ khóa 13 là 5 người và miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Được đề nghị phê chuẩn giữ chức vụ Phó thủ tướng trực tiếp làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là ông Phạm Bình Minh, đại biểu Quốc hội đương nhiệm, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI.

Theo tờ trình của Thủ tướng, ông Phạm Bình Minh là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã qua nhiều chức vụ quan trọng và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đã có đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước, có đủ phẩm chất và năng lực để đảm đương nhiệm vụ Phó thủ tướng.

Ông Phạm Bình Minh sinh ngày 26/3/1959, quê ở Nam Định. Cha ông là nhà ngoại giao nổi tiếng Nguyễn Cơ Thạch (tên khai sinh là Phạm Văn Cương) từng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Tốt nghiệp Đại học Ngoại giao Hà Nội (nay là Học viện Ngoại giao) năm 1981, hiện ông Phạm Bình Minh có học vị thạc sỹ ngoại giao chuyên ngành quan hệ quốc tế và luật.

Trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13 vào năm 2011, ông Minh đã có quá trình hoạt động liên tục 30 năm trong ngành ngoại giao.
 
Là thành viên trẻ tuổi nhất của Chính phủ đương nhiệm, nhân sự thứ hai được đề nghị phê chuẩn giữ chức vụ Phó thủ tướng là ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tại tờ trình, Thủ tướng nói rõ dự kiến phân công ông Đam giúp Thủ tướng theo dõi chỉ đạo khối văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục và đào tạo, Theo Thủ tướng, ông Vũ Đức Đam được đào tạo cơ bản, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ phân công, có đủ phẩm chất và năng lực để đảm đương nhiệm vụ phó thủ tướng Chính phủ.

Ông Vũ Đức Đam quê ở Hải Dương, sinh ngày 3/2/1963, từng là lưu học sinh từ 1982 - 1988 tại Vương quốc Bỉ và có học vị tiến sỹ.

Trải qua nhiều cương vị công tác từ Tổng cục Bưu điện đến Tổng công ty Bưu chính – Viễn thông Việt Nam sang Văn phòng Chính phủ, tháng 8/1996 ông Đam là Thư ký Thủ tướng Chính phủ.

Rời cương vị này vào tháng 8/1996, từ đó đến tháng 3/2003, ông là Trợ lý Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Sau đó ông giữ chức Phó chủ tịch rồi Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho đến tháng 7/2005. Và từ tháng 8/2005-11/2007 ông làm Thứ trưởng Bộ Bưu chính – Viễn thông.

Lần lượt giữ các chức vụ Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đến Đại hội XI của Đảng ông Đam được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Theo quy trình, sau khi được phê chuẩn giữ chức vụ mới, ông Đam sẽ được Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Vào cuối buổi sáng nay (12/11), các vị đại biểu lại thảo luận tại đoàn về các nội dung liên quan đến nhân sự của Chính phủ nói trên.

Ngay đầu giờ sáng 13/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội về các nội dung này. Sau đó Thủ tướng báo cáo về việc tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội (nếu có). Và Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ phó thủ tướng. Kết quả bỏ phiếu được công bố trong cùng buổi sáng.

Việc bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam diễn ra ngay sau đó.