16:07 22/07/2016

Quốc hội có 4 tân chủ nhiệm uỷ ban

Nguyễn Lê

Với tỷ lệ phiếu thuận thấp nhất, Phó bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh trúng cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế

Ông Vũ Hồng Thanh đã trúng cử chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội khoá 14.
Ông Vũ Hồng Thanh đã trúng cử chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội khoá 14.
Với kết quả kiểm phiếu được công bố chiều 22/7, Quốc hội khoá 14 có 4 chủ nhiệm uỷ ban mới, nhưng chỉ có 3 trong số đó là nhân sự mới.

Đó là các ông Phan Thanh Bình, Nguyễn Khắc Định và Vũ Hồng Thanh.

Các vị tiếp tục đảm nhiêm chức vụ như ở khoá 13 gồm Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Với tỷ lệ phiếu thuận thấp nhất (trên 76%), ông Vũ Hồng Thanh, Phó bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh trúng cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, thay ông Nguyễn Văn Giàu vừa trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM Phan Thanh Bình trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá - Giáo dục - Thanh thiếu niên và nhi đồng, thay bà Nguyễn Thanh Hải được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định thì giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, thay ông Phan Trung Lý đến tuổi nghỉ chế độ.

Với đa số phiếu thuận, ông Hồ Đức Phớc tái đắc cử Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội đã thông qua cả ba nghị quyết về bầu các chức danh nói trên và có hiệu lực thi hành ngay.