16:59 29/07/2016

"Quốc hội đã bầu nhân sự cấp cao bảo đảm tiêu chuẩn"

Nguyễn Lê

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá 14

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình kỳ họp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình kỳ họp.
Chiều 29/7, sau 8 ngày làm việc, Quốc hội khoá 14 đã bế mạc kỳ họp thứ nhất.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình kỳ họp.
.
Bà nói: "Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức, bầu và phê chuẩn nhân sự cấp cao của các cơ quan nhà nước bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật". 

Với sự tín nhiệm cao, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch Quốc hội, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước; bầu Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; bầu Thủ tướng Chính phủ, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các phó thủ tướng, các thành viên khác của Chính phủ. 

Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các phó chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. 

"Quốc hội mong muốn các vị được bầu, phê chuẩn tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức làm việc, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan nói riêng và của cả bộ máy nhà nước nói chung, đáp ứng ngày càng tốt hơn kỳ vọng của cử tri và Nhân dân cả nước", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Quốc hội nói, Quốc hội ghi nhận sự nỗ lực của Chính phủ trong chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội của đất nước và đã đạt được những kết quả tích cực. 

Đó là: kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức hợp lý, các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được cải thiện. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Các hoạt động đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế đạt được một số thành tựu mới. 

Tuy nhiên, Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn yếu kém, tồn tại trong các ngành, lĩnh vực; phân tích, dự báo những thuận lợi cùng với những nguy cơ, thách thức phải đối mặt trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp khó lường, tình hình trong nước có những điều kiện không thuận lợi. 

Như, tình hình biến đối khí hậu tác động không thuận đến phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân, vấn đề ô nhiễm môi trường nói chung và tác động của sự cố ô nhiễm môi trường do vi phạm của dự án Formosa Hà Tĩnh gây ra nói riêng. 

Những diễn biến phức tạp của tình hình biển Đông sau phán quyết của tòa quốc tế... cũng đều có tác động rất lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 

Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành để có giải pháp sát thực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2016, phấn đấu đạt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.