14:54 23/10/2017

“Quốc hội ghi nhận nỗ lực của Chính phủ”

Nguyên Vũ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khai mạc kỳ họp thứ tư của Quốc hội, sáng 23/10

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp thứ tư của Quốc hội, sáng 23/10.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp thứ tư của Quốc hội, sáng 23/10.

Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp thứ tư của Quốc hội, sáng 23/10.

Kết quả tích cực

Theo Chủ tịch Quốc hội, tình hình kinh tế - xã hội đã tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Chín tháng đầu năm, kinh tế tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, sản xuất, xuất khẩu, du lịch đang tiếp tục tăng trưởng. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện.

Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế tiếp tục có bước chuyển biến. An sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Quan hệ đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế thu được những kết quả tốt đẹp, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên, đặc biệt với các sự kiện của Năm APEC Việt Nam 2017...

"Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Chính phủ, các ngành, các cấp trong việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước, biểu dương tinh thần phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, giành được những kết quả tích cực, tạo tiền đề để đạt và vượt các chỉ tiêu của năm 2017 theo nghị quyết của Quốc hội", Chủ tịch Kim Ngân phát biểu.

Nhận diện khó khăn

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội vẫn đứng trước nhiều khó khăn, theo người đứng đầu Quốc hội.

Cụ thể, thâm hụt ngân sách và nợ công còn ở mức cao, việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn. Phân bổ và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước còn chậm. Việc xử lý những dự án đầu tư không hiệu quả, doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ, thất thoát kéo dài.

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước chưa đạt yêu cầu. Tình hình vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội và tội phạm trên nhiều lĩnh vực còn diễn biến phức tạp, còn diễn ra một số vụ phá rừng nghiêm trọng; tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn và đẩy lùi như mong muốn. Tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, diễn biến thời tiết bất thường,...

"Tất cả những vấn đề này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, tác động trực tiếp đến việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội", Chủ tịch Quốc hội nhận định.

Xem xét nhiều dự án luật quan trọng

Tại kỳ họp này, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Quốc hội sẽ tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018.

Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được quan tâm với 6 dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét thông qua và 9 dự án luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến. Các dự án luật được xem xét tại kỳ họp này đều là những văn bản quan trọng, được cử tri và xã hội quan tâm.

Các dự án luật tiếp tục thể chế hóa quy định của Hiến pháp 2013 về bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính,…

Về công tác giám sát, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề: "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016".

Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Xem xét phê chuẩn đề nghị về nhân sự Chính phủ

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội tại kỳ họp thứ 3; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Một số báo cáo của các cơ quan được gửi đến đại biểu nghiên cứu.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác về: báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông. Ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Tp.HCM, xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về nhân sự thành viên Chính phủ…