11:18 27/03/2019

Quý 1/2019, Việt Nam rót 120 triệu USD đầu tư ra nước ngoài

HẠNH NGUYÊN

Trong quý 1/2019, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 120 triệu USD

Việt Nam chi 120 triệu USD đầu tư ra nước ngoài.
Việt Nam chi 120 triệu USD đầu tư ra nước ngoài.

Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong quý 1/2019, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 120 triệu USD. Trong đó có 24 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam là 80,4 triệu USD. Có 8 dự án điều chỉnh vốn đầu tư với vốn đầu tư Việt Nam tăng thêm là 39,6 triệu USD.

Lĩnh vực hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 67,8 triệu USD, chiếm 56,5% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực ngân hàng đứng thứ hai với 36 triệu USD và chiếm 30% tổng vốn đầu tư; bán buôn, bán lẻ đứng thứ 3 với 10,7 triệu USD, chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư. Còn lại là các dự án thuộc các lĩnh vực khác.

Hiện tại, Việt Nam đã đầu tư sang 18 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với 1 dự án quy mô vốn lớn 59,8 triệu USD, Tây Ban Nha là địa bàn dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, chiếm 49,9% tổng vốn đầu tư. 

Campuchia xếp thứ 2 với tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 37,9 triệu USD, chiếm 31,5% tổng vốn đầu tư. Hoa Kỳ xếp thứ 3 với tổng vốn đầu tư gần 11 triệu USD, chiếm 9,2% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Trung Quốc, Malta, Australia.