14:46 06/04/2011

Quý 1, DPR ước lãi 157 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh quý 1/2011

Giá bán trung bình của PDR đạt 94,8 triệu đồng/tấn, cao gần gấp đôi dự kiến.
Giá bán trung bình của PDR đạt 94,8 triệu đồng/tấn, cao gần gấp đôi dự kiến.
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh quý 1/2011.

Theo đó, trong quý 1/2011, công ty đã tiêu thụ 4.534 tấn mủ cao su, bằng 26% kế hoạch năm (17.300 tấn) với giá trung bình đạt 94,8 triệu đồng/tấn, vượt 89% so với kế hoạch (50,13 tỷ đồng/tấn).

Tổng doanh thu của DPR đạt 443,8 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch năm (935,17 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế ước đạt 157 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm (279 tỷ đồng).

Trong tổng số 373 tỷ đồng đầu tư cho các dự án, công ty đã giải ngân gần 16 tỷ đồng. Trong đó tập trung góp vốn vào Công ty Cao su Đồng Phú - Đắk Nông; Công ty Cổ phần Cao su Lào Cai, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Du lịch Cao su...

Ngày 19/4 tới, công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đồng thường niên năm 2011 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cao Su Đồng Phú – xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nhằm thông qua các báo cáo thực hiện của năm 2010, kế hoạch 2011 và một số vấn đề khác.