09:51 19/01/2010

Quy hoạch “an toàn thông tin số” đến năm 2020

M.Chung

Đến năm 2015, 100% website của cơ quan nhà nước phải có giải pháp hiệu quả chống lại các vụ tấn công gây mất an toàn thông tin

Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương
Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương
Đến năm 2015, 100% website của cơ quan nhà nước phải có giải pháp hiệu quả chống lại các vụ tấn công gây mất an toàn thông tin.

Đó là một trong những mục tiêu cơ bản của quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020, vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định phê duyệt.

Theo quy hoạch, đến năm 2020, hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia được đảm bảo an toàn thông tin bởi các hệ thống bảo mật chuyên dùng có độ tin cậy cao; hình thành mạng lưới điều phối ứng cứu sự cố về an toàn mạng và hạ tầng thông tin quốc gia với sự tham gia của các thành phần kinh tế…
   
Trong đó, các ứng dụng về chính phủ điện tử và thương mại điện tử đều được đảm bảo an toàn thông tin ở mức cao nhất trong quá trình cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho người dân.

Tới năm 2020, dự kiến sẽ có 100% cán bộ quản trị hệ thống trong hệ thống trọng yếu được đào tạo và cấp chứng chỉ quốc gia về an toàn thông tin; nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam được đào tạo về an toàn thông tin với trình độ tương đương với các nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN.

Mục tiêu trước mắt đến năm 2015 về quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia, là các mạng nội bộ và thiết bị đầu cuối trong cơ quan nhà nước đều được trang bị các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn thông tin; các dữ liệu quốc gia được đảm bảo an toàn thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, các dịch vụ thương mại điện tử mới cũng phải công bố công khai và cam kết về tiêu chuẩn an toàn thông tin trước khi vận hành; các nhà cung cấp dịch vụ truyền số liệu và viễn thông phải có cam kết đảm bảo an toàn dữ liệu trên đường truyền với chuẩn chất lượng cho các đối tượng sử dụng của mình…

Theo quy hoạch, để thực hiện được những mục tiêu trên, nhiệm vụ trong năm 2010, các bộ, ngành liên quan phải xây dựng và ban hành chính sách, hệ thống tiêu chuẩn, quy trình an toàn thông tin làm căn cứ cho các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp có mạng nội bộ…

Trong đó, thời gian tới sẽ hành lập Cục An toàn thông tin quốc gia có trách nhiệm hướng dẫn, điều phối cho các hoạt động thông tin trên phạm vi toàn quốc; thành lập các nhóm ứng cứu sự cố máy tính (CSIRT) tại các cơ quan đơn vị và liên kết các CSIRT thành một mạng lưới trên toàn quốc nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra các sự cố mất an toàn thông tin.

Theo lộ trình từ nay đến 2020, ngân sách nhà nước sẽ chi 765 tỷ đồng để thực hiện 6 dự án ưu tiên phục vụ mục tiêu phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020.