10:12 05/09/2008

Ra mắt Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng

H.Ngân

Ngày 5/9, Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đã chính thức ra mắt tại Hà Nội

Ngày 5/9, tại Hà Nội, Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) đã chính thức ra mắt.

CFC có tổng vốn điều lệ 300 tỷ đồng và do 3 cổ đông sáng lập gồm: Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM), Tổng công ty Thép Việt Nam (VSC) và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB); trong đó, VICEM góp 40% vốn, VSC 10%, VCB 11%.

Ngoài ra, CFC còn có sự tham gia góp vốn của Công ty Cổ phần Vận tải quốc tế (20% vốn) cùng nhiều đơn vị khác... Theo đó, CFC hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiền tệ với các sản phẩm dịch vụ chủ yếu như: huy động vốn; tín dụng; chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá trị khác; tư vấn và hoạt động đầu tư...