19:48 18/02/2021

Ra vào vùng dịch Hải Dương: Cấm quốc lộ 5, đi theo cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

NHIÊN AN

Quốc lộ 5 chỉ cho phép các phương tiện tải phục vụ phòng chống dịch Covid-19, các phương tiện ưu tiên theo quy định Luật Giao thông đường bộ; các phương tiện khác di chuyển theo phương án phân luồng

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có hướng dẫn chi tiết cho các phương tiện ra vào địa bàn tỉnh Hải Dương theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải Hải Dương về việc triệt để phân luồng trên các Quốc lộ 5, 17B, 38, 38B qua địa bàn tỉnh.

Cụ thể, các phương tiện qua địa bàn tỉnh Hải Dương có thể đi theo lộ trình sau: Lộ trình thay thế Quốc lộ 5: Đi theo đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Lộ trình thay thế Quốc lộ 18: Các phương tiện từ Quốc lộ 18 - Ngã ba Km48+500/QL18 - Đường tỉnh 345/Quảng Ninh - Đường tỉnh 293/Bắc Giang - Ngã ba Vô Tranh (Km41+700/ĐT.293) - Đường tỉnh 293/Bắc Giang - Ngã ba Khám Lạng (Km24+750/QL.37) - Quốc lộ 37 - Ngã ba Chằm - Đường tỉnh 293/Bắc Giang - Ngã tư BigC Bắc Giang - QL.1 - Ngã tư cầu Đại Phúc (Km18+400/QL.1) - QL18;

Lộ trình thay thế Quốc lộ 38: Đi vòng tránh theo đường tỉnh 281/Hưng Yên - Ngã tư Phố Nối - Quốc lộ 39A; Lộ trình thay thế Quốc lộ 38B: Hướng đi Hải Phòng vòng tránh qua Quốc lộ 39A và Quốc lộ 10; hướng đi Hà Nội vòng tránh qua Quốc lộ 39A hướng ra Quốc lộ 5.

Lộ trình thay thế Quốc lộ 17B: Đi vòng tránh theo Quốc lộ 10; Lộ trình thay thế Quốc lộ 37: Đi theo Quốc lộ 10 - Đường tỉnh 345/Quảng Ninh - Đường tỉnh 293/Bắc Giang - QL37/Bắc Giang hoặc đi theo Quốc lộ 10 - Quốc lộ 39A - Phố Nối/Quốc lộ 5 tỉnh Hưng Yên.

Đặc biệt là Quốc lộ 5 chỉ cho phép các phương tiện tải phục vụ phòng chống dịch Covid-19, các phương tiện ưu tiên theo quy định Luật Giao thông đường bộ; các phương tiện khác di chuyển theo phương án phân luồng và các trường hợp đặc biệt khác theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và theo sự chỉ đạo của Ban phòng chống dịch địa phương.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị quản lý quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh phân luồng tổ chức giao thông; đặc biệt trên Quốc lộ 5, Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam - VIDIFI (đơn vị quản lý Quốc lộ 5), phối hợp tổ chức lập chốt trạm khi cần thiết theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải Hải Dương.

Các Sở Giao thông Vận tải, các Hiệp hội vận tải thông tin, quán triệt đến các doanh nghiệp vận tải và các tổ chức, cá nhân có phương tiện lưu thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương thực hiện nghiêm túc việc phân luồng, hạn chế lưu thông thông trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương.