23:16 10/06/2010

REE chốt danh sách trả cổ tức và cổ phiếu thưởng

N.Anh

REE trả cổ tức đợt 2/2009 theo tỷ lệ 20%, thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 và thực hiện quyền được mua trái phiếu theo tỷ lệ 100:1

REE dự kiến phát hành 81.041.798 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện 1:1
REE dự kiến phát hành 81.041.798 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện 1:1
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo 23/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 25/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2/2009, cổ phiếu thưởng và quyền được mua trái phiếu chuyển đổi năm 2010 của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE).

Theo đó, REE dự kiến phát hành 16.208.359 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (5 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

Đồng thời, REE dự kiến phát hành 81.041.798 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện 1:1 (1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới) và phát hành 810.418 trái phiếu nhằm thực hiện quyền được mua trái phiếu chuyển đổi năm 2010 theo tỷ lệ thực hiện 100:1 (100 cổ phiếu sẽ được mua 1 trái phiếu chuyển đổi).

Thời hạn chuyển nhượng quyền được mua từ ngày 6/7 -14/7/2010. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 6/7 - 2/8/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ thực hiện tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu và thực hiện quyền tại công ty - số 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM.