14:24 26/11/2012

REE nắm giữ hơn 10% vốn tại PPC

Hà Anh

REE đã mua 3.463.900 cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ từ 9,094% lên 10,156% vốn điều lệ PPC

Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) báo cáo về thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE).

Theo đó, REE đã mua 3.463.900 cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu từ 29.669.360 cổ phiếu, chiếm 9,094% lên 33.133.260 cổ phiếu, chiếm 10,156% vốn điều lệ.

Ngày thay đổi sở hữu là ngày 19/11/2012. Mục đích là nhằm nâng tỷ lệ sở hữu.

Trước đó, ngày 5/10, REE đã mua 3,61 triệu cổ phiếu PPC, nâng lượng nắm giữ lên 29.669.360 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ tăng từ 8% lên 9,1%.

Như vậy, trong tháng 9 và tháng 10, REE đã 4 lần báo cáo tăng tỷ lệ sở hữu tại PPC. Tổng lượng cổ phiếu đã mua tính từ cuối tháng 8 đến nay là 13.396.780 cổ phiếu.

Được biết, vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Hải, chồng bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc, đăng ký mua hơn 7,2 triệu cổ phiếu REE, nâng số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch dự kiến tăng từ 7,5 triệu cổ phiếu lên 14,7 triệu cổ phiếu, tương đương 6% vốn điều lệ REE. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/11 đến 28/12 nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.