19:07 25/07/2016

Riêng Uỷ ban Quốc phòng - An ninh chưa có phó chủ nhiệm

Nguyễn Lê

Có 34 cấp phó được phê chuẩn so với tiêu chuẩn tối đa 44 người như dự kiến

34 phó chủ tịch, phó chủ nhiệm các cơ quan đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cân nhắc kỹ về tiêu chuẩn, điều kiện từng nhân sự cụ thể.
34 phó chủ tịch, phó chủ nhiệm các cơ quan đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cân nhắc kỹ về tiêu chuẩn, điều kiện từng nhân sự cụ thể.
Hội đồng Dân tộc và các uỷ ban khác của Quốc hội đều đã có phó chủ nhiệm, riêng Uỷ ban Quốc phòng - An ninh vẫn chưa có.

Sáng 25/7, Quốc hội đã nghe Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý báo cáo kết quả nhân sự các phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc, phó chủ nhiệm ủy ban và ủy viên thường trực các uỷ ban của Quốc hội.

Theo danh sách cụ thể được công bố, có 34 cấp phó được phê chuẩn so với tiêu chuẩn tối đa 44 người như dự kiến.

Với Hội đồng Dân tộc, cơ cấu được duyệt là không quá 4 phó chủ tịch, không quá 4 uỷ viên thường trực, 38 uỷ viên khác. Có 3 phó chủ tịch đã được phê chuẩn là ông Giàng A Chu (đại biểu tỉnh Yên Bái), ông Nguyễn Lâm Thành (Lạng Sơn), bà Cao Thị Xuân (Thanh Hoá).

Uỷ ban Pháp luật có số phó chủ nhiệm không quá 4, số uỷ viên thường trực không quá 8 và 30 uỷ viên khác. 3 phó chủ nhiệm đã được phê chuẩn là bà Trần Thị Dung (Điện Biên), ông Phạm Trí Thức (Thanh Hoá), ông Hoàng Thanh Tùng (Sóc Trăng).

Uỷ ban Tư pháp được duyệt số lượng tối đa là 5 phó chủ nhiệm, 5 uỷ viên thường trực và 31 uỷ viên khác. Hiện tại mới chỉ có 4 nhân sự được chọn làm phó chủ nhiệm là các ông Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình), Nguyễn Công Hồng (Đồng Nai), Nguyễn Văn Luật (Kiên Giang), Nguyễn Văn Pha (Nam Định).

Uỷ ban Kinh tế sẽ có không quá 4 phó chủ nhiệm, 5 uỷ viên thường trực và 33 uỷ viên khác. Đến nay, có 3 cấp phó đã  được chọn là các ông Dương Quốc Anh (Gia Lai), Nguyễn Đức Kiên (Sóc Trăng), Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang).

Uỷ ban Tài chính - Ngân sách được cơ cấu tối đa 4 phó chủ nhiệm, 5 uỷ viên thường trực; 35 uỷ viên khác nhưng mới chỉ chọn được 3 cấp phó là các ông Bùi Đặng Dũng (KiênGiang), Đinh Văn Nhã (Phú Yên), Nguyễn Hữu Quang (Thanh Hoá).

Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục - Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được phê chuẩn cơ cấu không quá 5 phó chủ nhiệm, 5 uỷ viên thường trực, 34 uỷ viên khác. Có 4 phó chủ nhiệm được phê chuẩn đến thời điểm này: bà Hoàng Thị Hoa (Bắc Giang), bà Ngô Thị Minh (Quảng Ninh), ông Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long), ông Nguyễn Văn Tuyết (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Uỷ ban Về Các vấn đề xã hội có cơ cấu tối đa là 5 phó chủ nhiệm, 5 uỷ viên thường trực, 41 uỷ viên khác. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn 4 ông/bà Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hoá), Nguyễn Hoàng Mai (Tiền Giang), Đặng Thuần Phong (Bến Tre), Lê Thị Nguyệt (Vĩnh Phúc) làm phó chủ nhiệm.

Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ có không qua quá 5 phó chủ nhiệm, 4 uỷ viên thường trực, 32 uỷ viên khác, đến thời điểm này đã được phê chuẩn đủ cả 5 cấp phó là các ông Nguyễn Vinh Hà (Kon Tum), Trương Minh Hoàng (Cà Mau), Trần Văn Minh (Quảng Ninh), Phùng Đức Tiến (Hà Nam), Lê Hồng Tịnh (Đồng Nai).

Uỷ ban Đối ngoại được duyệt cơ cấu tối đa 4 phó chủ nhiệm, 4 uỷ viên thường trực;  24 uỷ viên khác. 4 phó Chủ nhiệm của Uỷ ban này đã được chọn đủ gồm các ông Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận), Vũ Hải Hà (Đồng Nai), Ngô Đức Mạnh (Bình Thuận), Nguyễn Mạnh Tiến (Tây Ninh).

Uỷ ban Quốc phòng - An ninh được duyệt cơ cấu không quá 3 phó chủ nhiệm, 5 uỷ viên thường trực. Tuy nhiên, ông Tuý cho biết, hiện tại, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đang phối hợp với các cơ quan có liên quan để tiến hành quy trình phê chuẩn các phó chủ nhiệm và sẽ quyết định khi có nhân sự cụ thể có đủ điều kiện để phê chuẩn.

Hiện mới chỉ có 5 uỷ viên thường trực của uỷ ban này được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Ông Tuý nêu rõ, 34 phó chủ tịch, phó chủ nhiệm các cơ quan nói trên đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cân nhắc kỹ về tiêu chuẩn, điều kiện từng nhân sự cụ thể. Các cơ quan chưa đủ số lượng cấp phó sẽ tiếp tục được xem xét, kiện toàn khi có cán bộ đủ tiêu chuẩn và điều kiện.