00:10 28/08/2008

Sacombank sẽ niêm yết bổ sung gần 67 triệu cổ phiếu

Thu Thủy

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Sacombank được niêm yết bổ sung cổ phiếu

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu STB từ đầu năm 2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu STB từ đầu năm 2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Ngày 27/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB-HOSE) được niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Cụ thể, Sacombank sẽ niêm yết bổ sung 66.701.667 cổ phiếu phổ thông với tổng giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung là 667.016.670.000 đồng. Đây là số cổ phiếu do ngân hàng phát hành để trả cổ tức năm 2007 với tỷ lệ 15%/mệnh giá.

Được biết, lợi nhuận trước thuế trong quý 2/2008 của Sacombank đạt 325 tỷ đồng, giảm hơn 87 tỷ đồng, tương ứng - 21,11% so với quý 1/2008. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 737 tỷ đồng.

Kết thúc ngày giao dịch 27/8, giá cổ phiếu STB ở mức 34.200 đồng, tăng 41,9% so với đầu tháng 6/2008, giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành đạt 15.215 tỷ đồng.