08:37 02/11/2017

Sacombank tính thưởng 20% lãi vượt, quyết đổi mã chuyển sàn

Hoàng Vũ

Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản vừa chính thức chuyển đến tay cổ đông

Với cơ cấu cổ đông hiện nay, việc lấy ý kiến bằng văn bản với những nội dung trên có vai trò và trách nhiệm lớn của Ngân hàng Nhà nước.
Với cơ cấu cổ đông hiện nay, việc lấy ý kiến bằng văn bản với những nội dung trên có vai trò và trách nhiệm lớn của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã gửi văn bản chính thức đến các cổ đông để xin ý kiến các nội dung trích thưởng, đổi mã chứng khoán và chuyển sàn niêm yết.

Sau 9 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đã đạt 847,66 tỷ đồng, gấp gần 5,5 lần cùng kỳ và hoàn thành vượt 55,9% kế hoạch cả năm (585 tỷ đồng).

Với kết quả trên, trong dự thảo nghị quyết Hội đồng Quản trị gửi đến cổ đông, Sacombank đề xuất trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 để thưởng cho tập thể cán bộ nhân viên.

Chính sách trên được Sacombank giải thích nhằm khuyến khích tập thể cán bộ nhân viên ra sức phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 và tạo đà phát triển trong năm 2018.

Ở kế hoạch thu hút sự chú ý của nhà đầu tư vừa qua, Hội đồng Quản trị Sacombank chính thức xin ý kiến cổ đông đổi mã cổ phiếu STB thành SCM; hủy đăng ký niêm yết mã STB trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), hủy lưu ký chứng khoán STB tại Trung tâm Lưu ký; đăng ký lưu ký mới và đăng ký niêm yết chứng khoán mã SCM trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo Hội đồng Quản trị giải thích, những năm gần đây hoạt động của Sacombank có nhiều biến động ảnh hưởng lớn đến lòng tin của khách hàng, nhà đầu tư và cổ đông. Kế hoạch đổi mã, chuyển sàn nói trên để khẳng định niềm tin, sức mạnh của Sacombank trong thời kỳ mới.

Với cơ cấu cổ đông hiện nay, việc lấy ý kiến bằng văn bản với những nội dung trên có vai trò và trách nhiệm lớn của Ngân hàng Nhà nước - đầu mối có đơn vị trực thuộc là Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đang nhận ủy quyền vô thời hạn lượng cổ phần Sacombank lên tới trên 52% vốn điều lệ.