09:56 30/05/2015

Sacombank triệu tập họp cổ đông bất thường

Hà Anh

Sacombank tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm thông qua phương án sáp nhập SouthernBank

Sacombank và Southern Bank đang chờ văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.<div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once"></div><div id="__zsc_once"></div><div style="display:none;" id="__hggasdgjhsagd_once"></div><div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once"></div>
Sacombank và Southern Bank đang chờ văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.<div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once"></div><div id="__zsc_once"></div><div style="display:none;" id="__hggasdgjhsagd_once"></div><div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once"></div>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) vừa có thông báo ngân hàng sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2015, vào ngày 30/6 tới.

Theo đó, nội dung của đại hội là thông qua phương án sáp nhập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (SouthernBank) vào Sacombank và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia đại hội là ngày 11/6/2015. Địa điểm tổ chức thì ngân hàng sẽ có thông báo sau.

Ngày 21/4/2015, Sacombank đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 với kế hoạch kinh doanh: tổng nguồn vốn huy động đạt 191.200 tỷ, tăng 14% so với năm trước; tổng dư nợ tín dụng đạt 144.900 tỷ, tăng 14% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 3.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu không quá 2,5% và cổ tức từ 8-10%.

Đáng chú ý là cổ đông Sacombank cũng thông qua việc thành lập công ty tài chính, công ty bảo hiểm nhân thọ và công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Đồng thời, cổ đông ngân hàng cũng đã tái xác nhận chủ trương sáp nhập SouthernBank vào Sacombank.

Hiện, Sacombank và Southern Bank đang chờ văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.