17:15 19/07/2019

Saigonbank: Quý 2 không còn lỗ nhờ giảm trích lập dự phòng

Minh Vui

Lợi nhuận trước thuế quý 2 năm nay của Saigonbank đạt 17,8 tỷ đồng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương - Saigonbank (SGB) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 với nhiều chỉ tiêu sụt giảm.

Theo đó, trong quý 2, thu nhập lãi thuần của ngân hàng này đạt 156,9 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, các hoạt động khác cũng lần lượt sụt giảm. Cụ thể, mảng hoạt động dịch vụ mang lại 9,7 tỷ, giảm 6,7%, lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm mạnh còn 3,4 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước là 8,3 tỷ). Thu nhập từ hoạt động khác cũng giảm 53%, chỉ đạt 4,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên nhờ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đã được trích thấp hơn cùng kỳ (48,5 tỷ đồng), khiến Saigonbank không còn lỗ như cùng kỳ năm ngoái (quý 2/2018 lỗ trước thuế 4,2 tỷ). Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 2 năm nay đạt 17,8 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của SGB ở mức 88,4 tỷ đồng, giảm 20,7% so với cùng kỳ 2018.

Tổng tài sản có của Saigonbank tính đến cuối quý 2/2019 ở mức 21.291 tỷ đồng, tăng thêm hơn 900 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Cho vay khách hàng trong kỳ đạt 14.074 tỷ, tương đương mức tăng trưởng 3,7%. Tiền gửi của khách hàng trong kỳ giảm nhẹ từ 14.678 tỷ xuống còn 14.588 tỷ đồng.

Năm 2019, nhà băng này đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 175 tỷ đồng; tổng tài sản tăng 10% so với thực hiện năm 2018; huy động tăng 14% so với thực hiện năm 2018; tổng dư nợ cho vay tăng 10% so với thực hiện năm 2018.

Như vậy trong nửa năm, Saigonbank vẫn đã đạt được 50,5% mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.