15:52 04/08/2011

Sản phẩm có hàm lượng vàng từ 80% phải chịu thuế xuất khẩu 10%

Y Nhung

Từ 6/8, sản phẩm có hàm lượng vàng từ 80%, thay vì 99% như trước đây, đã phải chịu mức thuế xuất khẩu là 10%

Đồ kim hoàn, kỹ nghệ có hàm lượng vàng từ 80% trở lên sẽ phải chịu mức thuế là 10%.
Đồ kim hoàn, kỹ nghệ có hàm lượng vàng từ 80% trở lên sẽ phải chịu mức thuế là 10%.
Từ 6/8, sản phẩm có hàm lượng vàng từ 80%, thay vì 99% như trước đây, đã phải chịu mức thuế xuất khẩu là 10%.

Đây là mức thuế được quy định theo Thông tư số 111/2011/TT-BTC sửa đổi quy định về thuế xuất khẩu một số mặt hàng vàng tại Biểu thuế xuất khẩu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010, vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, đồ kim hoàn và các bộ phận rời của đồ kim hoàn, bằng vàng, có hàm lượng vàng từ 80% trở lên; đồ kỹ nghệ và các bộ phận rời của đồ kỹ nghệ  bằng vàng, có hàm lượng vàng từ 80% trở lên; các sản phẩm khác bằng vàng, có hàm lượng vàng từ 80% trở lên sẽ phải chịu mức thuế xuất khẩu là 10%. Các loại khác được hưởng mức thuế 0%.

Trước đây, trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 thì khối lượng vàng trên các vật phẩm này phải là trên 1 ounce troy (0,8294 lạng), có hàm lượng vàng trên 99% mới phải chịu mức thuế xuất khẩu là 10%.

Cuối tháng 7 vừa qua, Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam đã có công văn gửi lên Bộ Tài chính phản đối chủ trương này vì cho rằng việc tăng thuế sẽ gây tốn kém cho doanh nghiệp, đồng thời có thể khuyến khích hoạt động xuất lậu vàng.