15:05 22/02/2013

Sắp điều chỉnh giá xăng dầu?

P.V

"Cần sử dụng hài hòa 3 công cụ gồm thuế, giá và quỹ bình ổn xăng dầu để cân bằng các mục tiêu về ngân sách, kiềm chế lạm phát"

Mặt hàng xăng dầu trong nước đang đứng trước áp lực điều chỉnh giá, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới đang ở giai đoạn cao điểm cầu lớn hơn cung <i>- Nguồn: VTV.</i><br>
Mặt hàng xăng dầu trong nước đang đứng trước áp lực điều chỉnh giá, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới đang ở giai đoạn cao điểm cầu lớn hơn cung <i>- Nguồn: VTV.</i><br>