16:43 03/04/2017

Sau kiểm toán, Vietjet báo lãi thêm 206 tỷ đồng

Bạch Dương

Hãng kiểm toán KPMG đã đưa ra những điều chỉnh này

Vietjet là hãng hàng không trẻ đang có tốc độ tăng trưởng nóng
Vietjet là hãng hàng không trẻ đang có tốc độ tăng trưởng nóng
Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã chứng khoán VJC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 sau kiểm toán.

Theo đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt lần lượt 27.499 tỷ đồng và 2.496 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 39% và 113% so với năm 2015.

Lợi nhuận sau kiểm toán năm 2016 tăng thêm 206 tỷ đồng so với mức lợi nhuận trước kiểm toán. Nguyên nhân là hãng kiểm toán quốc tế KPMG đã điều chỉnh chi phí giá vốn bán hàng giảm tới 435 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 9.586 đồng, nằm trong top dẫn đầu về chỉ số này trong 20 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất 2 sàn chứng khoán.

Tính tới hết năm 2016, thị phần vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa của Vietjet đạt 41%. Trong năm 2017, hãng dự kiến khai thác thêm 4 đường bay nội địa và 22 đường bay quốc tế, nâng tổng số đường bay khai thác lên 86 đường bay.

Tính tới 31/12/2016, tổng tài sản của Vietjet đạt 20.063 tỷ đồng, tăng trưởng 67% so với năm 2015. Vốn chủ sở hữu đạt 4.734 tỷ đồng, tăng trưởng 120%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.703 tỷ đồng, chưa bao gồm cổ tức năm 2016 đã tạm ứng cho cổ đông là 1478,5 tỷ đồng.

 Mới đây, Vietjet cũng chào bán riêng lẻ thành công 22,3 triệu cổ phiếu, thu về hơn 1.660 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần nói trên, Hội đồng quản trị Vietjet dự kiến sẽ trình cổ đông phương án trả cổ tức và thưởng cho năm 2016 trong đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 4 sắp tới.