14:31 08/06/2010

SCB lãi 171 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

Hà Anh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) vừa công bố kết quả kinh doanh tính đến tháng 5/2010

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) vừa công bố kết quả kinh doanh tính đến tháng 5/2010.

Cụ thể, tính đến hết ngày 31/5/2010, tổng tài sản của SCB đạt hơn 54.394 tỷ đồng, tăng 32,75% so với cùng kỳ năm 2009. Tổng huy động vốn từ khách hàng đạt 48.433 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng đạt 21.833 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế sau khi đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính và rủi ro tín dụng tính lũy kế trong 5 tháng đầu năm 2010 đạt hơn 171 tỷ đồng.