21:40 15/06/2010

SDH và V12 trả cổ tức bằng tiền

Huyền Thương

VSD vừa thông báo ngày 28/6/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của SDHvà V12

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa thông báo ngày 28/6/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (mã SDH-HNX) và Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (mã V12-HNX).

Theo đó, ngày 12/7 SDH sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu  (1.600 đồng/cổ phiếu).

Bên cạnh đó, ngày 15/7, V12 sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán SDH chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà, tầng Trệt, toà nhà SICO, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Đối với chứng khoán V12 chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, tầng 19 - toà nhà HH2-2, đường Phạm Hùng, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội.