16:46 18/11/2008

Sẽ có đánh giá cụ thể về tình hình cho vay bất động sản

Hoàng Đạt

Ngày 21/11 tới là hạn cuối để các tổ chức tín dụng báo cáo tình hình cho vay bất động sản về Ngân hàng Nhà nước

Các tổ chức tín dụng phải thống kê đầy đủ tình hình cho vay đối với các dự án đầu tư bất động sản đang dở dang đến 31/10/2008.
Các tổ chức tín dụng phải thống kê đầy đủ tình hình cho vay đối với các dự án đầu tư bất động sản đang dở dang đến 31/10/2008.
Ngày 21/11 tới là hạn cuối để các tổ chức tín dụng báo cáo tình hình cho vay bất động sản về Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 17/11, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 10151/NHNN-CSTT yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo một số nội dung cho vay thuộc lĩnh vực bất động sản để có cơ sở đánh giá cụ thể về tình hình cho vay đầu tư kinh doanh ở lĩnh vực này hiện nay.

Cụ thể, các tổ chức tín dụng phải thống kê đầy đủ tình hình cho vay đối với các dự án đầu tư bất động sản đang dở dang đến 31/10/2008 và tình hình cho vay đối với lĩnh vực bất động sản tháng 10/2008 theo yêu cầu tại Công văn số 5659/NHNN-CSTT ngày 25/6/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc báo cáo một số chỉ tiêu tín dụng.

Đồng thời, các tổ chức tín dụng đánh giá về rủi ro khoản cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản hiện nay và các giải pháp trong thời gian tới; dự kiến tỷ lệ nợ xấu đến 31/12/2008 và 6 tháng đầu năm 2009.

Báo cáo tình hình cho vay đối với các dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản đang dở dang của tổ chức tín dụng được phân loại theo nhu cầu vốn vay và thực hiện theo từng dự án theo các chỉ tiêu: tên khách hàng vay vốn; địa điểm thực hiện dự án; tổng vốn đầu tư của dự án; số vốn ngân hàng thương mại cam kết cho vay; số tiền đã giải ngân; số tiền chưa giải ngân; lý do chưa giải ngân.

Các loại dự án được phân theo nhu cầu vốn vay gồm có: các dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất; các dự án xây dựng khu đô thị; các dự án xây dựng văn phòng (cao ốc) cho thuê; các dự án xây dựng và kinh doanh trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng; các dự án xây dựng, sửa chữa, mua nhà để bán; các dự án đầu tư, kinh doanh quyền sử dụng đất và các dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản khác.

Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng phải gửi báo cáo về trong ngày 21/11/2008.

Trên cơ sở những báo cáo đó, nhà điều hành chính sách tiền tệ sẽ đánh giá toàn diện và cụ thể, sau đó có thể sẽ xác định những giải pháp điều hành phù hợp.