16:11 11/12/2014

Sẽ dừng khai thác gỗ rừng trên toàn quốc

Ngô Trang

Cả nước chỉ còn hai khu vực tại Kon Tum và Quảng Bình là được khai thác gỗ

Theo thống kê, Việt Nam hiện có hơn 13 triệu ha rừng.
Theo thống kê, Việt Nam hiện có hơn 13 triệu ha rừng.
Thủ tướng vừa phê duyệt đề án “Tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020” nhằm quản lý chặt chẽ khai thác gỗ rừng tự nhiên, góp phần chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Mục tiêu cụ thể của đề án là sau năm 2020, sẽ tạo được những khu rừng sản xuất có chất lượng tốt đủ điều kiện khai thác bền vững, nhằm đáp ứng nhu cầu gỗ rừng tự nhiên cho tiêu dùng trong nước và từng bước thay thế gỗ nhập khẩu.

Đáng chú ý, theo đề án được Thủ tướng duyệt, Việt Nam sẽ dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên trên phạm vi cả nước, trừ hai khu vực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đắk Tô, tỉnh Kon Tum và Công ty TNHH Một thành viên Lâm công nghiệp Long Đại, tỉnh Quảng Bình, đã được phê duyệt phương án, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững quốc tế và việc khai thác thác tận dụng trên diện tích rừng sản xuất Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.

Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ khâu chế biến, mua bán gỗ để ngăn chặn tình trạng tiêu thụ, sử dụng gỗ bất hợp pháp.

Cụ thể, rà soát, kiểm tra các cơ sở chế biến gỗ, chỉ cho phép hoạt động đối với các cơ sở đúng quy hoạch, có nguồn nguyên liệu ổn định và đảm bảo hệ thống sổ sách đáp ứng cho công tác truy xuất, kiểm soát nguồn gốc gỗ hợp pháp; hạn chế hình thành mới đối với các cơ sở chế biến, mua bán gỗ; giải tỏa và không hình thành mới các cơ sở chế biến gỗ ở trong rừng và gần rừng tự nhiên; cương quyết đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở chế biến gỗ vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Cùng với đó là giám sát chặt chẽ trong khai thác sử dụng gỗ rừng tự nhiên của hộ gia đình, cá nhân được giao rừng.

Hộ gia đình, cá nhân chỉ được sử dụng gỗ cho nhu cầu thiết yếu tại chỗ, nghiêm cấm việc mua bán trao đổi dưới mọi hình thức. Khối lượng gỗ khai thác tối đa 10 m3/hộ/lần, nhưng không được lạm vào vốn rừng.

Theo thống kê, Việt Nam hiện có hơn 13 triệu ha rừng. Từ năm 1997, Quốc hội đã thông qua kế hoạch trồng mới thêm 5 triệu ha rừng nhằm đưa độ che phủ của rừng lên 42 - 43% vào năm 2015 và 44 - 45% vào năm 2020. Đồng thời GDP của ngành lâm nghiệp đạt khoảng 2%  vào năm 2015 và 3%  GDP quốc gia vào năm 2020.