11:41 07/08/2017

Sẽ giải thể ban chỉ đạo liên ngành kém hiệu quả

Hà Minh

Thủ tướng trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về việc cơ cấu, sắp xếp lại 123 tổ chức phối hợp liên ngành

Ngoài những chất vấn trực tiếp, Thủ tướng còn nhận được nhiều chất vấn bằng văn bản của đại biểu Quốc hội - Ảnh: Thủ tướng trong một phiên chất vấn tại Quốc hội.
Ngoài những chất vấn trực tiếp, Thủ tướng còn nhận được nhiều chất vấn bằng văn bản của đại biểu Quốc hội - Ảnh: Thủ tướng trong một phiên chất vấn tại Quốc hội.
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh về việc cơ cấu, sắp xếp lại 123 tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng, Phó thủ tướng và bộ trưởng đứng đầu.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, thời gian qua, Thủ tướng và Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành kiện toàn, sắp xếp lại các ban chỉ đạo liên ngành theo hướng nơi nào hoạt động không hiệu quả, không thực chất thì sẽ tổ chức lại hoặc giải thể. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm và kỷ luật, kỷ cương hành chính của các thành viên ban chỉ đạo.

Qua rà soát, các cơ quan chức năng đã tham mưu cho Thủ tướng quyết định sáp nhập một số ban chỉ đạo có cùng chức năng, nhiệm vụ. Như, các ban chỉ đạo: chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến 2020, chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến 2020. Cũng nằm trong danh sách đã sáp nhập là Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 - 2020.

Thủ tướng cũng đã giải thể Ban chỉ đạo nhà nước dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Ban chỉ đạo xây dựng đề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050...

Văn bản trả lời chất vấn nêu rõ, thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường phối hợp thực hiện chính sách pháp luật, nhất là trong  việc giải quyết các vấn đề liên ngành, liên vùng. Đồng thời giao các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc chấp hành quy định về công tác phối hợp.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang tích cực tham gia xây dựng đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trình Trung ương 6, trong đó có vấn đề sắp xếp lại tổ chức liên ngành.

Chủ trương chung là những ban chỉ đạo hoạt động không hiệu quả, thực chất thì sẽ sắp xếp, kiện toàn hoặc giải thể - Thủ tướng hồi âm đại biểu.