14:27 25/02/2011

Sẽ rà soát việc đầu tư vốn nhà nước năm nay

Anh Quân

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lên kế hoạch kiểm tra việc rà soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn vốn nhà nước năm 2011

Các dự án không hiệu quả sẽ phải điều chuyển vốn.
Các dự án không hiệu quả sẽ phải điều chuyển vốn.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lên kế hoạch kiểm tra việc rà soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn vốn nhà nước năm 2011.

Chiều 24/2, Bộ đã có buổi họp để triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP về các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh sã hội, vừa được thông qua sáng cùng ngày. Việc rà soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn vốn nhà nước năm 2011 có liên quan đến chủ trương thắt chặt đầu tư công để khống chế bội chi ngân sách về mức dưới 5% GDP được nêu tại Nghị quyết.

Những thay đổi lớn dự kiến sẽ tác động đến các khoản đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2011.

Theo bản dự thảo của Bộ gửi các cơ quan thuộc Chính phủ, các bộ, tập đoàn, tổng công ty, việc điều chỉnh kế hoạch phân bổ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ tới đây sẽ theo nguyên tắc không bố trí vốn cho các dự án khởi công năm 2011 (trừ dự án phòng trống khắc phục thiên tai cấp bách và sử dụng vốn vay, viện trợ nước ngoài); các dự án chưa đủ thủ tục theo pháp luật; dự án đầu tư kém hiệu quả.

Việc đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện có thể sẽ được áp dụng đối với các dự án được bố trí kế hoạch vốn nhiều năm nhưng thực hiện hiệu quả chậm; dự án không có khả năng thực hiện trong năm 2011 do khó khăn giải phóng mặt bằng hoặc vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Bộ cũng đề xuất khả năng sẽ điều chuyển số vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ cắt giảm được bổ sung cho các dự án quan trọng, cấp bách, hoàn thành trong năm 2011.

Liên quan đến việc rà soát, điều chuyển vốn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ngoài các nguyên tắc trên thì các nguồn vốn khác cũng sẽ được rà soát, điều chỉnh kế hoạch; thực hiện đình hoãn, giãn tiến độ các dự án kém hiệu quả, chưa rõ nguồn vốn… để tập trung vốn cho dự án hoàn thành trong năm 2011, các dự án cấp bách.

Các tập đoàn, tổng công ty cũng phải thực hiện nguyên tắc tập trung vốn kế hoạch năm 2011 cho các dự án thuộc ngành nghề sản xuất kinh doanh chính và tuyệt đối không khởi công mới các dự án chưa rõ nguồn vốn đầu tư.

Cũng trong buổi chiều 24/2, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc đã chỉ đạo thành lập 9 đoàn kiểm tra để triển khai việc rà soát và lập báo cáo kế hoạch điều chuyển vốn như nói trên.

Dự kiến từ 8/3 đến 20/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra việc rà soát, điều chuyển vốn kế hoạch 2011 và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/3.