23:41 23/03/2010

Sẽ thanh tra diện rộng các doanh nghiệp bảo hiểm

Từ Nguyên

Trong năm 2010, Bộ Tài chính sẽ tiến hành thanh tra trên diện rộng đối với các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, trong năm 2010, Bộ Tài chính sẽ thanh, kiểm tra trên diện rộng tại nhiều doanh nghiệp bảo hiểm.
Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, trong năm 2010, Bộ Tài chính sẽ thanh, kiểm tra trên diện rộng tại nhiều doanh nghiệp bảo hiểm.
Trong năm 2010, Bộ Tài chính sẽ tiến hành thanh tra trên diện rộng đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhằm chấn chỉnh các sai phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm hiện nay.

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đưa ra tại Hội nghị ngành Bảo hiểm năm 2010 do Bộ Tài chính tổ chức ngày 23/3.

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, trong năm qua, dù nền kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, song hoạt động kinh doanh bảo hiểm vẫn đạt nhiều kết quả khích lệ. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng tốt với tổng doanh thu toàn ngành đạt 25.510 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2008.

Riêng lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, dù trong năm 2009 đã có hơn 460.000 hợp đồng bị hủy bỏ, song doanh số của lĩnh vực này vẫn chiếm 53,5% tổng doanh thu toàn ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh bảo hiểm trên toàn thị trường của Bộ Tài chính đã cho thấy sai phạm trong nhiều lĩnh vực, trong đó nổi lên là các sai phạm trong quản trị doanh nghiệp, vi phạm các quy định về cấp giấy chứng nhận, thời hạn bắt buộc bảo hiểm, tái bảo hiểm, chi trả bồi thường và quyền lợi bảo hiểm, hoạt động đầu tư...

Với thực tế đó, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, trong năm 2010, cơ quan này sẽ thanh, kiểm tra trên diện rộng tại nhiều doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó có một số doanh nghiệp bảo hiểm lớn như: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVI), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không, Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Công ty Bảo hiểm QBE...