02:12 07/06/2011

Sớm báo cáo Chính phủ về thị trường chứng khoán, bất động sản

Vũ Ca

Trong tháng 6, các bộ ngành liên quan phải có báo cáo Chính phủ về tình hình của thị trường bất động sản và chứng khoán

Khó khăn của thị trường chứng khoán kéo dài từ cuối năm 2010 cho đến nay.
Khó khăn của thị trường chứng khoán kéo dài từ cuối năm 2010 cho đến nay.
Trong tháng 6 này, các bộ ngành liên quan phải có đánh giá và báo cáo Chính phủ về tình hình của thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán.

Ngày 5/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2011.

Tại nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước phân tích, đánh giá và báo cáo Chính phủ trong tháng 6/2011 về tình hình hoạt động của thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán.

Chính phủ cũng yêu cầu các đầu mối trên đề xuất các giải pháp tổ chức, quản lý phù hợp nhằm phát triển ổn định, có hiệu quả thị trường bất động sản và chứng khoán, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Tại Nghị quyết, một lần nữa Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, bảo đảm tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20%, tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng 15-16%.

Để tạo khả năng thanh khoản trên thị trường, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục sử dụng linh hoạt các loại lãi suất thuộc công cụ điều hành; quán triệt các ngân hàng thương mại tạo sự đồng thuận, tiết kiệm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất, tránh hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh.

Nghị quyết cũng đề cập đến định hướng là nhà điều hành chính sách tiền tệ tiếp tục thực hiện các biện pháp để tăng dự trữ ngoại tệ. Từ đầu năm 2011 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã mua ròng khoảng 877 triệu USD; riêng trong tháng 5 là 1,2 tỷ USD.

Ngoài ra, Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu và xây dựng phương án miễn giảm thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trình Chính phủ trong tháng 6 này để xem xét báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.