12:18 21/07/2021

Sốt ruột với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thúc các địa phương khẩn trương chi trả gói 26.000 tỷ

Phúc Minh

Các địa phương chỉ đạo triển khai ngay việc rà soát, thống kê, chi trả cho các đối tượng hỗ trợ; đặc biệt là các đối tượng hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhấn mạnh yêu cầu này trong công điện số 05 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để tiếp tục phòng chống dịch hiệu quả và hỗ trợ kịp thời người lao động, người sử dụng lao động, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo tập trung thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP (gói 26.000 tỷ đồng) về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc triển khai cần khẩn trương nhất, bảo đảm chính sách đến người lao động, người sử dụng lao động và người dân kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng.

Theo đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai ngay Quyết định số 23 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo đặc thù của địa phương; chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương và chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ trên địa bàn.

Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương để ban hành chính sách hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác.

Đồng thời, địa phương chỉ đạo triển khai ngay việc rà soát, thống kê, chi trả cho các đối tượng hỗ trợ; đặc biệt là các đối tượng hỗ trợ trực tiếp bằng tiền.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác phòng, chống dịch, đặc biệt trong các cơ sở điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy.

Từ đó, có biện pháp phòng, dịch an toàn đối với khách đến thăm; không tiếp nhận đối tượng mới, nếu phải tiếp nhận khẩn cấp thì cơ sở phải phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức xét nghiệm, bố trí nơi cách ly theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Trường hợp để lây nhiễm trong cơ sở, người đứng đầu cơ sở phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.