07:57 05/03/2010

Standard Charterd công bố lãi hơn 5 tỷ USD

Nguyên Anh

Tập đoàn Ngân hàng Standard Charterd vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2009

Trụ sở Ngân hàng Standard Charterd tại Hồng Kông - Ảnh: AP.
Trụ sở Ngân hàng Standard Charterd tại Hồng Kông - Ảnh: AP.
Tập đoàn Ngân hàng Standard Charterd vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2009.

Theo đó, trong năm 2009, doanh thu của Standard Charterd đạt 15,18 tỷ USD và lợi nhuận trước thuế đạt 5,15 tỷ USD. Đây là năm thứ 7 liên tiếp, ngân hàng này lập kỷ lục về doanh thu.

Trong năm 2009, Standard Chartered cũng đã lập mức tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận tại tất cả các thị trường châu Á, châu Phi và Trung Đông. Có 5 thị trường đạt mức doanh thu trên 1 tỷ USD, riêng Ấn Độ và Hồng Kông đã đạt lợi nhuận trước thuế trên 1 tỷ USD.

Tổng mức cho vay trong năm 2009 của Standard Charterd đã tăng 13% (tương đương 28 tỷ USD) lên 250 tỷ USD. Ngân hàng cũng đã gia tăng tỷ lệ cho vay dựa trên tài sản thế chấp lên gần 21%, đạt mức 58 tỷ USD.

Tại Việt Nam, hiện Standard Chartered hoạt động dưới hình thức là ngân hàng 100% vốn nước ngoài với giá trị đầu tư xấp xỉ 500 triệu USD.