16:46 12/06/2012

Sudico công bố chưa nhận được yêu cầu của Tòa án

Hà Anh

Sudico cho biết, đến ngày 11/6, Sudico vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản nào từ Tòa án về việc tạm dừng đại hội cổ đông

Diễn biến giá cổ phiếu SJS trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX
Diễn biến giá cổ phiếu SJS trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE) vừa có văn bản giải trình về việc tòa án yêu cầu dừng đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Theo đó, ban lãnh đạo Sudico cho biết, đến ngày 11/6, Sudico vẫn chưa nhận được văn bản từ Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội về việc tạm dừng đại hội cổ đông.

Về việc này, Sudico nói mong nhận được sự hỗ trợ của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đối với những thông tin chưa chính thức nói trên cũng như để giải quyết các ý kiến khác của cổ đông, giúp công ty sớm ổn định sản xuất kinh doanh.

Khi nào nhận được văn bản từ Tòa án, công ty sẽ có ý kiến chính thức báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.