VAMC được phát hành thêm 80.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận phương án phát hành trái phiếu đặc biệt năm 2015 của VAMC...

Dự kiến sẽ tiếp tục có thêm một lượng lớn nợ xấu được "gửi" sang VAMC trong năm 2015.

Duy Nghĩa

06/03/2015 11:01

Ngày 5/3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 1264/NHNN-TTGSNH chấp thuận phương án phát hành trái phiếu đặc biệt năm 2015 của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Tại văn bản trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án phát hành trái phiếu đặc biệt của VAMC trong năm 2015 với tổng giá trị trái phiếu đặc biệt phát hành trong năm 2015 tối đa là 80.000 tỷ đồng.

Thời điểm phát hành trái phiếu đặc biệt từ 1/1/2015 đến 31/12/2015. Thời hạn trái phiếu đặc biệt tối đa là 5 năm.

VAMC quyết định cụ thể thời hạn đối với từng trái phiếu đặc biệt phù hợp với từng khoản nợ xấu được mua và thỏa thuận mua bán, xử lý nợ xấu giữa VAMC và các tổ chức tín dụng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu, sau khi mua nợ xấu của tổ chức tín dụng, VAMC cần phối hợp chặt chẽ với tổ chức tín dụng bán nợ khẩn trương triển khai các biện pháp cơ cấu lại nợ, hỗ trợ khách hàng vay và xử lý nợ xấu theo quy định của pháp luật.