15:40 26/10/2017

Tân Tổng thanh tra: Sẽ kết thúc sớm các cuộc thanh tra về kinh tế

Nguyên Vũ

Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trao đổi sau khi được Quốc hội phê chuẩn chức vụ mới, chiều 26/10

Tân Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái
Tân Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái

Sẽ tiếp tục thanh tra các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các ngành, lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, tân Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết sau khi được Quốc hội phê chuẩn chức vụ mới, chiều 26/10.

Ông Lê Minh Khái chia sẻ, ông "xúc động, khi được Chính phủ đề nghị, Quốc hội tin tưởng, phê chuẩn giữ chức vụ. Đây là vinh dự và cảm nhận được trách nhiệm lớn trước Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cử tri cả nước".

Tổng thanh tra cũng cho biết, thời gian tới sẽ "tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng giao cho ngành, nhất là thanh tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây thất thoát, thua lỗ lớn trong các dự án đang được dư luận xã hội quan tâm".

Đồng thời, tiếp tục thanh tra các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các ngành, lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực. Kết thúc sớm các cuộc thanh tra vụ việc phức tạp liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, đơn vị, các cuộc thanh tra trọng tâm về kinh tế do Chính phủ, Thủ tướng giao.

Ông Khái cũng khẳng định sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thời gian báo cáo kết quả thanh tra, kịp thời ban hành và công khai kết luận thanh tra, cố gắng khắc phục việc chậm, hoãn công bố kết luận thanh tra. Chuyển các vụ việc có dấu hiệu phạm tội sang cơ quan điều tra theo đúng quy định pháp luật; khắc phục những hạn chế trong giám sát và xử lý sau thanh tra, quyết liệt trong đôn đốc việc thực hiện nghiêm kết luận và kiến nghị của thanh tra.

Nhiệm vụ tiếp theo Tổng thanh tra đề cập là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan có liên quan sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo, bảo đảm chất lượng và tính khả thi.

Đồng thời, qua thực tiễn hoạt động thanh tra, nghiên cứu, rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình, quy định về hoạt động thanh tra bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Tân Tổng thanh tra cũng "hứa" sẽ kịp thời tham mưu cho Chính phủ giải quyết các công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ phân công.

Đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thi hành công vụ, tăng cường kiểm soát chất lượng thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động thanh tra. Xử ký nghiêm đối với những cán bộ ngành Thanh tra vi phạm quy định của pháp luật, quy định của ngành.

"Trên cương vị mới được đảm nhiệm, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ ngành đoàn kết, nhất trí, kế thừa, phát huy truyền thống ngành, khắc phục hạn chế, yếu kém, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân", ông Khái cho biết.