06:36 04/03/2013

Tăng mức thu phí sát hạch lái xe

An Nhi

Kể từ ngày 15/4, các loại phí sát hạch lái xe bao gồm cả ôtô và xe gắn máy sẽ đồng loạt tăng lên

Các mức phí sẽ được áp dụng thống nhất trên toàn quốc khi cơ 
quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe tổ chức sát hạch cấp giấy phép 
lái xe cơ giới đường bộ.
Các mức phí sẽ được áp dụng thống nhất trên toàn quốc khi cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 23/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Theo đó, kể từ ngày 15/4, các loại phí sát hạch lái xe sẽ đồng loạt tăng lên.

Cụ thể đối với thi sát hạch lái xe môtô các hạng từ A1 đến A4, mức phí sát hạch lý thuyết sẽ tăng lên 40.000 đồng/lần thay cho mức hiện hành là 30.000 đồng/lần; mức phí sát hạch thực hành tăng lên 50.000 đồng/lần thay cho mức 40.000 đồng/lần.

Đối với thi sát hạch lái xe ôtô các hạng B1, B2, C, D, E và F, mức phí sát hạch lý thuyết sẽ tăng từ 70.000 đồng lên 90.000 đồng/lần; mức phí sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng tăng từ 50.000 đồng lên 60.000 đồng/lần; mức phí sát hạch thực hành tại sa hình tăng từ 230.000 đồng lên 300.000 đồng/lần.

Thông tư cho biết, các mức phí nêu trên sẽ được áp dụng thống nhất trên toàn quốc khi cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe (không phân biệt cơ quan thuộc Trung ương hay địa phương quản lý) tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Về công tác quản lý và sử dụng loại phí này, Bộ Tài chính quy định các cơ quan thu phí được trích lại một phần để chi trả chi phí tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, chi phí trực tiếp phục vụ cho hoạt động sát hạch…

Trong đó, cơ quan có số thu phí năm trước ở mức dưới 15 tỷ đồng sẽ được trích lại với tỷ lệ 20% trên tổng tiền phí sát hạch thu được; cơ quan có số thu phí từ 15 tỷ đồng trở lên được trích lại với tỷ lệ 15% trên tổng tiền phí sát hạch thu được.

Cũng liên quan đến hoạt động sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, từ đầu năm nay tất cả các cơ sở tổ chức đào tạo, sát hạch lái xe ôtô đã phải đưa xe trang bị hộp số tự động vào hoạt động đào tạo. Bên cạnh đó, thời gian đào tạo lái xe ôtô các hạng từ B1 đến C cũng tăng lên đáng kể. Các điều chỉnh này nhằm tăng cường chất lượng đào tạo, cấp giấy phép lái xe ôtô trước đây được nhận định là còn nhiều yếu kém.