09:11 11/05/2012

Không chuyển công tác cấp giấy phép lái xe cho Bộ Công an

An Nhi

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo về đề nghị chuyển công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho ngành công an

Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục là cơ quan chịu trách nhiệm cấp giấy phép lái xe.
Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục là cơ quan chịu trách nhiệm cấp giấy phép lái xe.
Ngày 10/5, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo về đề nghị của Bộ Công an và ý kiến của các bộ liên quan về việc chuyển công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho ngành công an.

Cụ thể, Phó thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện đúng theo quy định tại khoản 6 Điều 84 Luật Giao thông đường bộ đã được Quốc hội khóa 12, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về công tác quản lý đào tạo, sát hạch lái xe; cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Đặc biệt, đẩy mạnh hơn nữa công tác chống tiêu cực trong hoạt động đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.