15:12 23/04/2016

Techcombank hiện thực chiến lược “khách hàng là trọng tâm”

Thanh Trà

Trong năm 2015, Techcombank đạt được sự tăng trưởng nhanh, hoàn thành các mục tiêu tài chính

Khách hàng giao dịch tại Techcombank.
Khách hàng giao dịch tại Techcombank.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Hà Nội. Đại hội đã tổng kết hoạt động năm 2015 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016, cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị ngân hàng.

Trong năm 2015, Techcombank đạt được sự tăng trưởng nhanh, hoàn thành các mục tiêu tài chính quan trọng.

Cụ thể, tổng tài sản toàn ngân hàng đạt 191.994 tỷ đồng và đạt kế hoạch, tăng 9,1% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế cả năm của toàn ngân hàng đạt 2.037 tỷ đồng và đạt kế hoạch, tăng 43,8% so với năm 2014. Tổng huy động toàn ngân hàng đạt 142.240 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2014 và đạt 105 % kế hoạch. Tổng dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2015 đạt 127.387 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm 2014  và vượt kế hoạch đề ra.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tới cuối năm 2015 đạt 14,74%, cao hơn nhiều so với mức quy định của Ngân hàng Nhà nước là 9%. Danh mục tín dụng được kiểm soát trong phạm vi khẩu vị rủi ro và biên độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng.

Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank giảm từ 2,38% vào năm 2014, xuống còn 1,67% nhờ việc xây dựng và triển khai hữu hiệu hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, góp phần ngăn ngừa, kịp thời xử lý các vấn đề tồn tại phát sinh,

Techcombank là một trong số các ngân hàng thương mại cổ phàn dẫn đầu về vốn chủ sở hữu hợp nhất với 19.375 tỷ đồng bao gồm trái phiếu chuyển đổi mà các trái chủ đã cam kết chuyển đổi thành cổ phiếu.

Đến cuối năm 2015, tỷ lệ xấu của Techcombank ở mức 1,67%. Về cơ bản, Techcombank đã xử lý xong các vấn đề nợ xấu và chuyển sang giai đoạn phát triển bền vững, lành mạnh.

Đại hội cũng thông qua định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2016. Trong năm 2016 - năm đầu tiên thực hiện chiến lược 5 năm (2016 - 2020), Techcombank xác định rõ ràng chiến lược “Khách hàng là trọng tâm” với việc tập trung vào các phân khúc khách hàng cụ thể.

Bên cạnh đó, những ưu tiên về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ được cam kết thực hiện sát sao nhằm hiện thực hóa chiến lược đã lựa chọn. 

Đại hội cũng thông qua mục tiêu năm 2016 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản cụ thể: Tổng tài sản tăng trưởng 16%, huy động vốn tăng trưởng 21%, dư nợ tín dụng tăng trưởng 18%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.543 tỷ đồng (tăng trưởng 74%).

Cũng tại đại hội cổ đông năm 2016, Techcombank trình cổ đông về việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), và trình cổ đông việc Techcombank dự kiến niêm yết trên sàn chứng khoán theo quy định pháp luật.