10:27 24/08/2011

Thanh tra các doanh nghiệp bán điện cho EVN

Lê Trà

Cục Quản lý giá được giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất việc thanh tra các doanh nghiệp bán điện cho EVN

Bộ Tài chính vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ về công tác điều hành giá. Theo đó, Cục Quản lý giá được giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất việc thanh tra các doanh nghiệp bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để làm rõ các yếu tố chi phí khi đàm phán mua điện giá cao.

Bộ trưởng yêu cầu Cục Quản lý giá bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Tài chính đã ban hành để thực hiện, trong đó lưu ý tập trung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về giá của Nhà nước. Chủ động có hướng dẫn các địa phương, sử dụng tất cả các biện pháp, công cụ hiện có và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương trong triển khai thực hiện.

Thứ trưởng Trần Văn Hiếu sẽ chỉ đạo tổ chức một số đoàn kiểm tra về giá tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ... Kết quả kiểm tra, thanh tra phải được công bố công khai để giám sát.

Về vấn đề điều hành giá xăng dầu, điện, Cục sẽ nghiên cứu, hoàn chỉnh các phương án, kịch bản điều hành giá các mặt hàng này. Trong các phương án về điều hành giá phải nêu rõ nguồn số liệu được sử dụng để tính toán, Cục Quản lý giá thẩm định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.

Bộ trưởng giao Thanh tra Bộ Tài chính nghiên cứu đưa nội dung thanh tra về giá xăng, dầu, điện vào chương trình kế hoạch thanh tra năm 2012 của Bộ Tài chính. Ngoài ra, thông tin về lãi/lỗ của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), việc ứng bù lỗ cho Petrolimex, tình hình trích lập, sử dụng và số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu của các đầu mối nhập khẩu xăng dầu.

Việc điều hành giá phải góp phần tích cực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất phát triển và hội nhập; tiến hành rà soát lại tất cả các loại hàng hoá, dịch vụ mà Nhà nước kiểm soát giá, nếu giá chưa đáp ứng được với thị trường thì nghiên cứu có biện pháp xử lý, tháo gỡ theo phương án, lộ trình phù hợp, đảm bảo giá cả vận hành theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Trong khi kiên trì nguyên tắc giá thị trường, đối với một số mặt hàng nhạy cảm, có ảnh hưởng đến an sinh xã hội như điện, xăng dầu thì việc điều hành giá phải linh hoạt, theo thời điểm, liều lượng hợp lý để đảm bảo thực hiện kiềm chế lạm phát và an sinh xã hội.