10:04 18/01/2010

Thay đổi nhân sự tại 5 tỉnh, thành phố

Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Bình và Cao Bằng

Ngày 15/1, Thủ tướng đã quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Bình và Cao Bằng nhiệm kỳ 2004-2011.

Thủ tướng phê chuẩn bổ sung ông Phùng Tấn Viết, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đối với ông Trần Phước Chính để nghỉ hưu theo chế độ.

Đối với tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. Theo đó, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh này của ông Phan Lâm Phương để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng cũng miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Quảng Trị của ông Nguyễn Hữu Dũng để nhận nhiệm vụ mới. Ông Nguyễn Duy Tân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh sẽ giữ chức Ủy viên nói trên thay ông Nguyễn Hữu Dũng.

Ông Phạm Thành Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình được Thủ tướng phê chuẩn giữ chức Ủy viên UBND tỉnh thay ông Dương Thanh Phong nghỉ hưu theo chế độ.

Cùng ngày, Thủ tướng cũng miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đối với bà Nông Thị Thanh Tâm, để nghỉ hưu theo chế độ.

Mai Hương (Chinhphu.vn)