09:46 07/09/2010

Thay đổi thành viên UBND một số tỉnh, thành phố

Ông Phạm Vũ Hồng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc được phê chuẩn giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Ngày 6/9 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung, miễn nhiệm một số thành viên UBND của tỉnh Kiên Giang, thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn ông Phạm Vũ Hồng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội của ông Đào Văn Bình, để nhận nhiệm vụ mới và phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Vĩnh Phúc của các ông: Nguyễn Văn Quốc, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc, để nghỉ hưu theo chế độ; ông Trần Anh Dũng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, để nhận nhiệm vụ mới.

Chí Kiên (Chinhphu.vn)