08:34 28/05/2008

Thế giới sẽ cắt giảm một nửa lượng khí thải vào năm 2050

Thu Trà

G-8 kêu gọi các nước thành viên nhất trí về mục tiêu toàn cầu cắt giảm ít nhất một nửa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050

Theo Kyodo ngày 27/5, các bộ trưởng môi trường nhóm G-8 đang họp tại Kobe (Nhật Bản) đã kêu gọi lãnh đạo các nước thành viên đạt được sự nhất trí về mục tiêu toàn cầu cắt giảm ít nhất một nửa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050 khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G-8 (tại Toyako ở Nhật Bản) vào tháng 7 tới.

Lời kêu gọi này nhấn mạnh, các nước phát triển phải đi đầu trong việc giảm đáng kể lượng khí thải. Theo các bộ trưởng, các nước phát triển cần tăng cường các biện pháp giảm khí thải và để thể hiện vai trò lãnh đạo của các nước này, số khí thải được giảm phải đạt hơn 50%.

Tuy nhiên, tuyên bố của Hội nghị các bộ trưởng G-8 đã không đề cập tới một mục tiêu gây nhiều tranh cãi hơn về việc cắt giảm 25%-40% khí thải vào năm 2020 so với năm 1990, đồng thời hỗ trợ vốn để giúp các nước đang phát triển thích nghi với sự biến đổi khí hậu về hạn chế khí thải.