10:43 09/04/2009

Thêm 4 công ty tài chính được cho vay hỗ trợ lãi suất

Thu Thủy

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định bổ sung công ty tài chính được tham gia cho vay hỗ trợ lãi suất

Hiện đã có 9 công ty tài chính được thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất.
Hiện đã có 9 công ty tài chính được thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất.
Ngày 8/4/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định bổ sung công ty tài chính tham gia thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh.

Tại Quyết định vừa ban hành, Ngân hàng Nhà nước bổ sung 4 công ty tài chính được thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Quyết định số 131/QĐ-TTg; Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 10/3/2009 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 131/QĐ-TTg, Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 4/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các công ty tài chính được bổ sung bao gồm: Công ty Tài chính Dệt may, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà, Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng.

Cũng trong Quyết định này, Ngân hàng Nhà nước thông báo áp dụng hiệu lực trở về trước: Các khoản cho vay của các công ty tài chính được bổ sung theo danh sách trên đã phát sinh từ ngày 1/2/2009 thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất theo quy định của pháp luật hiện hành mà chưa áp dụng cơ chế hỗ trợ lãi suất, thì các công ty tài chính thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định của pháp luật kể từ ngày phát sinh khoản vay.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trước đó, ngày 7/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 05/2009/TT-NHNN, quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn. Theo đó, các ngành, lĩnh vực kinh tế, bao gồm:

- Ngành nông nghiệp và lâm nghiệp;

- Ngành thuỷ sản;

- Ngành công nghiệp khai thác mỏ;

- Ngành công nghiệp chế biến;

- Ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước;

- Ngành xây dựng (trừ công trình xây dựng văn phòng (cao ốc) cho thuê, công trình xây dựng, sửa chữa mua nhà để bán);

- Ngành thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình;
 
- Ngành vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc;

- Hoạt động khoa học và công nghệ.