17:43 16/03/2009

5 công ty tài chính được cho vay hỗ trợ lãi suất

N.Anh

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư cho phép 5 công ty tài chính được cho vay vốn hỗ trợ lãi suất

Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí là một trong 5 công ty tài chính vừa được phép tham gia cho vay vốn hỗ trợ lãi suất của Chính phủ - Ảnh: Lê Tâm.
Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí là một trong 5 công ty tài chính vừa được phép tham gia cho vay vốn hỗ trợ lãi suất của Chính phủ - Ảnh: Lê Tâm.
Ngày 13/3/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký quyết định ban hành Thông tư 04/2009/TT-NHNN quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh.

Theo đó, các tổ chức tín dụng cho vay vốn được bổ sung thêm là các công ty tài chính bao gồm: Công ty Tài chính Cao su, Công ty Tài chính Than và Khoáng sản Việt Nam, Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí, Công ty Tài chính Công nghiệp tàu thuỷ và Công ty Tài chính Handico.

Ngoài ra, các khoản cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam thuộc ngành khai thác mỏ cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 13/3, số dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đã đạt 144.312 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đạt 114.537 tỷ đồng; dư nợ cho vay của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 26.837 tỷ đồng; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 2.938 tỷ đồng.