08:50 02/12/2009

Thêm 7 dự án vào Khu kinh tế Dung Quất

Huyền Vy

Từ đầu năm đến nay, Khu kinh tế Dung Quất đã có thêm 7 dự án mới

Theo Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, từ đầu năm đến nay, giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp cho 7 dự án mới, trong đó có 2 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký 2.071 tỷ đồng; chấp thuận chủ trương đầu tư 4 dự án, tổng vốn 3.884 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 11/2009, tại Khu kinh tế Dung Quất đã có 111 dự án đầu tư được cấp phép. Tổng vốn đăng ký 7,6 tỷ USD. Hiện có 51 dự án đi vào hoạt động. Có 6 dự án mới đi vào sản xuất kinh doanh như: Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy công nghiệp nặng Doosan...

Bên cạnh đó, 22 dự án đã bị thu hồi chứng nhận đầu tư và thỏa thuận đầu tư của do nhà đầu tư không thực hiện đúng tiến độ.