07:01 21/10/2013

Thêm nhiều người được bảo hiểm thất nghiệp

Nguyễn Lê

Người lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng đến dưới 12 tháng có thể được tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Mở rộng an sinh xã hội cho người lao động là cần thiết trong quá trình phát triển thị trường lao động.
Mở rộng an sinh xã hội cho người lao động là cần thiết trong quá trình phát triển thị trường lao động.
Không thể mở rộng đối tượng mà việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ có những thay đổi đáng chú ý.

Theo chương trình dự kiến, chiều 21/10, ngày đầu tiên của kỳ họp thứ sáu, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án Luật Việc làm. Một trong các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự luật là chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, quá trình thảo luận từ kỳ họp thứ 5 đến trước kỳ họp này, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành việc chuyển nội dung chính sách bảo hiểm thất nghiệp từ Luật Bảo hiểm xã hội sang Luật Việc làm.

Nhiều vị cho rằng không nên mở rộng áp dụng bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động thuộc khu vực không có quan hệ lao động vì chưa phù hợp với năng lực quản lý của các cơ quan, tổ chức trong thời điểm hiện nay, có thể dẫn tới mất cân đối quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo luật đã được chỉnh lý, chỉ mở rộng thêm đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Giải trình về một số ý kiến còn băn khoăn với chính sự mở rộng này khi cho rằng sẽ khó kiểm soát được tình trạng thất nghiệp và chưa phù hợp với khả năng quản lý, tổ chức thực hiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lập luận, mục tiêu mở rộng an sinh xã hội cho người lao động là cần thiết trong quá trình phát triển thị trường lao động.

Với điều kiện hiện nay, việc mở rộng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng sẽ có những khó khăn nhất định trong tổ chức thực hiện.

Song, đối tượng này tuy có mức độ ổn định yếu hơn nhưng là đối tượng đã có quan hệ lao động, cần thiết phải thu hút để tham gia chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội với sự hỗ trợ của Nhà nước và người sử dụng lao động.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng kiên trì quan điểm tiếp tục quy định viên chức thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, dù có ý kiến đề nghị không nên.

Báo cáo dẫn con số đến ngày 31/12/2012, tổng số viên chức thuộc khu vực sự nghiệp công có khoảng 1,792 triệu người, trong đó, số viên chức đóng bảo hiểm thất nghiệp là 1,783 triệu người, chiếm khoảng 21,36% tổng số người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Còn theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, giai đoạn 2010 - 2013 cả nước có 17.328 người thuộc khu vực sự nghiệp công được hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Vì vậy, việc tiếp tục quy định viên chức thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại dự thảo luật là phù hợp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu quan điểm.

Với quy định của dự thảo luật, việc chỉ trả bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ được cải thiện. Hơn 3 năm qua, các trung tâm dịch vụ việc làm của ngành lao động - thương binh và xã hội đang thực hiện việc tiếp nhận đăng ký thất nghiệp còn việc chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp do cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện. Việc này làm cho người lao động gặp khó khăn trong việc tiếp cận chính sách, phải làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại hai cơ quan.

Khi luật này có hiệu lực thì trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập là đầu mối trực tiếp đối với người lao động, thực hiện tiếp nhận đăng ký thất nghiệp, lập hồ sơ thất nghiệp; giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Còn cơ quan bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm thu và quản lý quỹ bảo hiếm thất nghiệp.